Agenda Welstandscommissie Edam-Volendam, 24 juli

Datum: 24-07-2023
Begintijd: 13.00 uur
Locatie: Voor de beoordeling van de plannen wordt niet fysiek vergaderd. Er wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams (videobellen). Initiatiefnemers of architecten die in het aanvraagformulier hebben aangegeven voor een toelichting bij de vergadering van de welstandscommissie aanwezig te willen zijn, worden tijdens de behandeling van de desbetreffende aanvraag toegelaten tot de vergadering via het videobellen. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging.
Voor belanghebbenden of belangstellenden is het ook mogelijk om, in luisterstand, tot de vergadering te worden toegelaten. De wens om mee te luisteren moet uiterlijk op maandag 24 juli om 09.00 uur kenbaar zijn gemaakt bij ons.
Stuur daarvoor een e-mail naar s.diepenhorst@edam-volendam.nl. U ontvangt daarna een uitnodiging.

De volgende plannen worden behandeld:

Voorhaven 92 Edam, 13.10 uur 

Omgevingsvergunning voor het realiseren van een tweede trap.
Code gemeente: HZ_WABO-20-2133

Noorderstraat 1 t/m 39 Edam, 13.25 uur 

Preadvies beoordeling nieuwsbouwplan Noorderstraat 1 t/m 39
Code gemeente: WABO_VO-23-950

Lingerzijde 16 Edam, 13.45 uur 

Omgevingsvergunning voor de beoordeling van zonnepanelen.
Code gemeente: HZ_WABO-23-896

Voorhaven 158a Edam  

Informele advisering stoep 

Haven 104 Volendam  

Informele advisering Beoordeling van zonnepanelen.

Kerkepad Volendam, 14.05 uur 

Omgevingsvergunning Het vervangen van de beschoeiing 
Code gemeente: HZ_WABO-23-931

Haven 70a Volendam, 14.25 uur 

Preadvies voor het verbouwen en veranderen van de kap.
Code gemeente: WABO_VO-23-222

Krokussenstraat 12 Volendam, 14.35 uur 

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen en een gevelwijziging.
Code gemeente: HZ_WABO-23-939

Rokersgracht 16 Volendam, 14.45 uur 

Preadvies voor de bouw van een woning.
Code gemeente: WABO_VO-23-162

Schippersgracht 9 Volendam 

Preadvies voor het legaliseren van twee dakkapellen. 
Code gemeente: WABO_VO-22-908

Schoklandstraat 58 Volendam  

Omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning.
Code gemeente: HZ_WABO-23-930

Edammerweg 15 Volendam  

Omgevingsvergunning voor een gevelwijziging.
Code gemeente: HZ_WABO-23-935

Gruttoplantsoen 3 Volendam  

Omgevingsvergunning voor het vervangen en isoleren van de buitengevel. 
Code gemeente: HZ_WABO-23-915

Bushalte G.A. Brederodestraat (Dijkgraaf de Ruiterlaan)  

Omgevingsvergunning voor het aanpassen van de bushaltes. 
Code gemeente: HZ_WABO-23-914

Vederkruidlaan 5 Oosthuizen 

Omgevingsvergunning voor de bouw van een dakkapel.
Code gemeente: HZ_WABO-23-842

Kwadijk, 15.45 uur 

Beleidsadvisering 44 Woningen Kwadijk.

Beets 138 Beets, 16.15 uur 

Preadvies voor de bouw van twee bedrijfshallen.
Code gemeente: WABO_VO-22-1419

Beets 2a Beets  

Omgevingsvergunning voor het vervangen van de woonark. 
Code gemeente: HZ_WABO-23-921