Agenda Welstandscommissie Edam-Volendam, 20 maart 2023

Datum: 20-03-2023
Aanvangstijd: 13.00 uur
Locatie: Voor de beoordeling van de plannen wordt er vanwege het coronavirus niet fysiek vergaderd. Er wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams (videobellen). Initiatiefnemers of architecten die in het aanvraagformulier hebben aangegeven voor een toelichting bij de vergadering van de welstandscommissie aanwezig te willen zijn, worden tijdens de behandeling van de desbetreffende aanvraag toegelaten tot de vergadering via het videobellen. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging.
Voor belanghebbenden of belangstellenden is het ook mogelijk om, in luisterstand, tot de vergadering te worden toegelaten. De wens om mee te luisteren moet uiterlijk op maandag 20 maart om 09.00 uur kenbaar zijn gemaakt bij ons.
Stuur daarvoor een e-mail naar s.diepenhorst@edam-volendam.nl U ontvangt daarna een uitnodiging.

De volgende plannen worden behandeld:

Koksteeg 4 Edam  

Omgevingsvergunning voor de beoordeling van zonnepanelen.
Code gemeente: HZ_WABO-23-37

Bult 25 Edam  

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van glas in de voorgevel.
Code gemeente: HZ_WABO-23-143

Spuistraat 33a Edam  

Informele advisering voor de beoordeling van zonnepanelen.

Wijngaardsgracht 7 Edam  

Informele advisering voor de beoordeling van zonnepanelen.

Achterhaven 35 Edam, 13.50 uur

Preadvies voor het wijzigen van de garage naar woning.
Code gemeente: WABO_VO-22-1107

Grote Kerkstraat 26 Edam, 14.05 uur

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van zes zonnepanelen.
Code gemeente: HZ_WABO-23-90

Lingerzijde 38 Edam  

Informele advisering voor de beoordeling van zonnepanelen.

Meerzijde 3 Volendam  

Informele advisering voor de beoordeling van zonnepanelen.

Zuideinde 17 Volendam, 14.45 uur

Preadvies voor de nieuwbouw van een woning.
Code gemeente: WABO_VO-23-15

Zuideinde 25 Volendam  

Informele advisering voor de beoordeling van zonnepanelen.

Raadhuisstraat 61 Oosthuizen  

Omgevingsvergunning voor het restaureren van de kerktoren.
Code gemeente: HZ_WABO-23-119

Warder 44 Warder

Omgevingsvergunning voor het slopen en bouwen van een woning.
Code gemeente: HZ_WABO-22-1304

Westeinde 56 Oosthuizen, 15.30 uur

Omgevingsvergunning het verbouwen en verduurzamen van de woning.
Code gemeente: HZ_WABO-23-146

Zeebies 5 Oosthuizen  

Omgevingsvergunning voor de bouw van een dakopbouw met dakkapel.
Code gemeente: HZ_WABO-23-164

IJsselmeerdijk 3 kavel 3 Oosthuizen  

Omgevingsvergunning voor de bouw van een woning.
Code gemeente: HZ_WABO-23-120

Beets 60 Beets  

Omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit en een brug.
Code gemeente: HZ_WABO-23-85

Bellstraat 2 Volendam, 16.15 uur

Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het kantoor.
Code gemeente: HZ_WABO-23-144

Julianaweg 42 Volendam, 16.30 uur

Omgevingsvergunning voor het uitbreiden en wijzigen van de woning.
Code gemeente: HZ_WABO-23-134

Schoklandstraat 57 Volendam, 16.40 uur

Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en het vernieuwen van de berging.
Code gemeente: HZ_WABO-23-155

Sportlaan 21 Volendam, 17.15 uur

Preadvies voor het uitbreiden van het bedrijfspand.
Code gemeente: WABO_VO-22-1116

Kademuur nabij de buitenhaven naast de boothelling, 17.00 uur

Omgevingsvergunning voor het vervangen van de kademuur nabij de Buitenhaven naast de boothelling.
Code gemeente: HZ_WABO-23-71

Klaverbank 27 Volendam  

Omgevingsvergunning voor de bouw van een dakkapel.
Code gemeente: HZ_WABO-23-90

St Dominicusstraat 2 Volendam, 16.50 uur

Omgevingsvergunning voor de bouw van een dakkapel.
Code gemeente:  HZ_WABO-23-17