Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Algemeen

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document ook wel akte genoemd. De burgerlijke stand is een afdeling die deze officiële documenten maakt en bewaart. Voorbeelden van akten: - geboorteakte - huwelijksakte - echtscheidingsakte - overlijdensakte.

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

Wat hebt u nodig voor de aanvraag?

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

 • uw DigiD
 • gegevens voor internetbankieren

Persoonlijk aanvragen bij de balie

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

U maakt hiervoor een afspraak

Schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.
 • Uw handtekening op de brief.

U stuurt de brief naar:

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar het Stadskantoor met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.
 • datum van ondertekening.

U maakt hiervoor een afspraak met de knop hierboven.

Wie kan een aanvraag doen?

 • Personen op wie de akte betrekking heeft.
 • Een gemachtigde van deze persoon.
 • De bloedverwanten in de opgaande en neerdalende lijn.
 • De erfgenamen.
 • De echtgenoot of echtgenote.
 • De geregistreerde partner.

Voor wie kan ik een uittreksel aanvragen?

 • Voor uzelf.
 • Voor uw kind. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar.
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Lees hieronder hoe u dit doet.

Iemand anders machtigen

Doet iemand anders de aanvraag voor u ? Dan geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Hoe lang duurt het?

 • Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij ons aan? Dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Vraagt u het afschrift of uittreksel online of schriftelijk aan? Dan sturen wij  het binnen enkele werkdagen per post naar u toe. Houd hierbij rekening met de extra tijd voor de verzending. Heeft het haast? Haal het dan persoonlijk op.

Verschil afschrift of uittreksel

Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

Internationaal uittreksel

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt.

Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Hebt u een afschrift in een andere taal nodig? Dan moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Wat zijn de kosten?

Aan een uittreksel zijn kosten verbonden. Een uittreksel kan ook kosteloos worden verstrekt. Neemt u dan de brief mee waarin staat dat het uittreksel kosteloos wordt verstrekt.

Kosten 2024: €16,60