Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Algemeen

De gemeente houdt gegevens bij over haar inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u ons vragen om dit aan te passen. Dit heet een correctieverzoek.

Wat hebt u nodig voor het correctieverzoek?

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een document waarop uw foute gegevens staan.
 • Een officieel document waarop de juiste gegevens staan. Bijvoorbeeld een huwelijksakte.

Aanpassen gegevens

U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid

Laat aan ons zien dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld met een brief van de gemeente waarin uw gegevens fout vermeld staan. Of door een schermafbeelding te maken van uw gegevens die op MijnOverheid staan. 

Stuur dit naar:

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Binnen vier weken passen wij de foute gegevens aan. Wij sturen u een brief als uw gegevens zijn aangepast. Ook als wij uw gegevens niet kunnen of mogen aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Welke gegevens staan in de Brp?

In de Brp (Basisregistratie personen) staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

 • ouders
 • nationaliteit
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • overlijden
 • inschrijving in de Brp
 • verblijfplaats (adres)
 • kinderen
 • verblijfstitel (als u uit een ander land komt)
 • gezagsverhouding en curatele
 • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart)
 • kiesrecht