Aankondigingsborden

Algemeen

Wilt u aankondigingsborden plaatsen? Bijvoorbeeld voor het aankondigen van een evenement in Edam-Volendam? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig op grond van artikel 2:10A APV. Dit geldt ook voor het aankondigen van bijvoorbeeld politieke, culturele of sportactiviteiten.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Een aanvraag voor een vergunning dient u tenminste drie weken voor de plaatsing van de aankondigingsborden schriftelijk in bij: 

College van burgemeester en wethouders
Team Algemeen Juridische Zaken
Postbus 180
1130 AD Volendam

U voegt het volgende bij uw aanvraag:

  1. De gewenste periode.
  2. De activiteit.
  3. Opgave van het aantal borden en of het 3-hoeksborden of sandwichborden betreft.

Wij hanteren een maximumstelsel, op grond waarvan een maximum aantal borden is toegestaan. Is dit aantal al gebruikt? Dan weigeren wij nieuwe aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U heeft een vergunning nodig voor het plaatsen van aankondigingsborden aan lantaarnpalen in de gemeente Edam-Volendam.
  • De aankondiging mag uitsluitend van tijdelijke aard zijn en u moet hiervoor een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vergunning aanvragen.
  • Voor meer permanente reclame-uitingen en lichtreclame is een (lichte) bouwvergunning nodig. Dat betekent dat er meer eisen worden gesteld dan bij een aanvraag van een APV vergunning voor een tijdelijk reclamebord of aankondigingsbord.
  • Wij toetsen de aanvraag aan beschikbaarheid en of de activiteit de gemeente betreft. Daarnaast mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.
  • U mag maximaal 23 driehoeks- of sandwichborden en/of drie bermborden plaatsen op de door ons aangewezen locaties.
  • U mag de aankondigingsborden uitsluitend met vergunning voor de duur van maximaal tien dagen voor de te houden activiteit aanbrengen. En u verwijdert de reclame na afloop van de dag van de activiteit.

Wat zijn de kosten?

Leges 2024: € 57,10