Werkzaamheden rotonde Dijkgraaf Poschlaan - Jupiterlaan van 29 november t/m 10 december.

De werkzaamheden aan de rotondes Dijkgraaf Poschlaan - Jupiterlaan starten 29 november. Dit duurt t/m vrijdag 10 december.

Wat gaan we doen?

De voorrangssituatie voor fietsers verandert. We maken de fietsoversteekplaatsen op de rijbaan rood en we voorzien deze van nieuwe bebording en markering. Daarnaast buigt het fietspad op de oversteek van de rijbaan straks mee met de rotonde. De oversteken van de tweerichtingsfietspaden leggen we verhoogd aan. Daarmee is de nieuwe voorrangssituatie voor alle weggebruikers duidelijk herkenbaar.

Let op!

De voorrangssituatie verandert niet in een keer voor alle rotondes. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Wees daarom alert en doe voorzichtig. Rij niet zomaar een rotonde op.

Rotondes met nieuwe voorrangssituatie

Fietsers hebben op de volgende rotondes nu al voorrang:

  • Chr. van Abkoudestraat - Gouwzee
  • Populierenlaan - Zeestraat
  • Dijkgraaf de Ruiterlaan - Harlingenlaan
  • Leendert Spaanderlaan - Heideweg
  • Burg. van Baarstraat - Kielstraat
  • Schoklandstraat - Mgr. C. Veermanlaan
  • Jupiterlaan - Burgemeester van Baarstraat

Planning

Locatie rotonde start einde

Chr. van Abkoudestraat - Bootslot

13-dec

24-dec

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze website edam-volendam.nl/rotondes.