Welstandscriteria Maria Goretti Volendam

Op grond van de inspraakverordening gemeente Edam-Volendam maken Burgemeester en Wethouders het volgende bekend: met ingang van donderdag 7 september 2023 ligt het concept van de (aanvullende/gewijzigde) welstandscriteria voor Gebied D2 Maria Goretti Locatie, voor vier weken ter inzage voor inspraak .

Plangebied

Het plangebied omvat het gebied van de voormalige Maria Goretti Locatie, omgeven door de Foksiastraat, Bibliotheek, Meergracht en Julianaweg. 

Doel

De huidige welstandscriteria zijn nog gebaseerd op de bestaande bebouwing en volstaan niet voor een woningbouwprogramma die geprogrammeerd staat op de Maria Goretti Locatie. Om deze reden zijn de welstandscriteria gewijzigd c.q. uitgebreid en gelden deze als toetsingskader voor het project Maria Goretti.

Inzien

Het fysieke exemplaar van gewijzigde/aangevulde welstandscriteria liggen voor een termijn van vier weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1, in Volendam. Hiervoor kunt u een afspraak maken met het KCC via (0299) 398 398.

Digitaal inzien

De welstandscriteria zijn hier digitaal in te zien.

Inspraak

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen (bij voorkeur) schriftelijk (en niet per mail) of mondeling een inspraakreactie inbrengen over de aanpassing van de criteria. Reacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Edam-Volendam Postbus 180, 1130 AD Volendam. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid via (0299) 398 398. 

Algemene informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid via (0299) 398 398.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.