We zijn er uit!

Na een flink aantal intensieve doch uiterst constructieve gesprekken is er een coalitieakkoord op hoofdlijnen opgesteld. In dit akkoord zijn de wensen van alle betrokken partijen meegenomen wat moet zorgen voor een constructieve samenwerking die verder kijkt dan alleen de komende vier jaar. Zowel VD80 als BVNL, Zeevangs Belang en CDA kijken er naar uit om de handen uit de mouwen te steken en zich voor de volle 100% in te zetten voor de inwoners van onze prachtige gemeente.

,,Het coalitieakkoord – dat is opgesteld op hoofdlijnen – zal verder nog uit worden gediept in een collegeprogramma”, begint Angelique Bootsman, die namens VD80 de coalitiebesprekingen aanvoerde. ,,Bij het tot stand komen van het collegeprogramma zullen wij de oppositiepartijen betrekken. We willen namelijk tot een programma komen waarbij we zoveel mogelijk kunnen bereiken. Dat lukt alleen als je goed met elkaar samenwerkt. Zowel coalitie als oppositie.”

Verschil maken

Dat samenwerken daar heeft Dirk Dijkshoorn van Zeevangs Belang alle vertrouwen in. ,,Er is een coalitie gevormd die elkaar vindt op veel vlakken. Tijdens de gesprekken is ook heel duidelijk gebleken dat er rekening wordt gehouden met alle kernen in de gemeente. BVNL is een zeer welkome aanvulling die zich ook nadrukkelijk laat zien in de Zeevang en zich inzet voor deze kernen. Dit juichen wij alleen maar toe.”

Bootsman beseft dat er een aantal grote, lastige vraagstukken klaar ligt om te worden opgepakt. ,,We beseffen dat we een moeilijke tijd tegemoet zullen gaan. Dat er knopen doorgehakt moeten worden. Dat zullen we niet uit de weg gaan. Tegelijkertijd zijn er tal van andere zaken. De kleine dingetjes die dagelijks het verschil kunnen maken. Ook die zullen wij niet uit het oog verliezen.”

Extra daadkracht

Om te zorgen dat het college daadkrachtig te werk kan gaan in de komende zware periode – en om te zorgen dat er zoveel mogelijk van de ambitie waargemaakt kan worden – hebben de coalitiepartijen afgesproken dat er een vijfde wethouder wordt toegevoegd aan het college. ,,Dit houdt in de praktijk in dat VD80 twee wethouders zal leveren. Een wethouder op de portefeuille Verkeer & Vervoer/OW en een wethouder in deeltijd op Economische Zaken & Toerisme. Zeevangs Belang vervult de post Financiën en het CDA zal zich opnieuw ontfermen over het Sociaal Domein. Angelique Bootsman (VD80) zegt hier het volgende over: ,,We willen met het aanstellen van een extra (deeltijd) wethouder zorgen dat we meer bestuurlijke aandacht kunnen geven aan de diverse onderwerpen die spelen in onze gemeente.” De vijfde wethouder betreft een onafhankelijk wethouder op Ruimtelijke Ontwikkeling en wordt voorgedragen door BVNL. Deze wethouder kan op steun rekenen van de gehele coalitie.

Ambities

De besprekingen, de ambities, de plannen voorgedragen vanuit alle partijen en bovenal de wil om de eigenbelangen opzij te zetten in het belang van de inwoners van de gemeente geeft nieuwkomer Saul Jonk alle vertrouwen dat Edam-Volendam de komende periode kan bogen op een sterke coalitie. "Een coalitie die al verder durft te kijken dan de komende vier jaar. Niet alle ambities zullen deze regeerperiode namelijk al verwezenlijkt kunnen worden. Waar het voor ons vooral om draait, is de wil om er voor te gaan. Om met z’n allen keihard te werken om het beste te bewerkstelligen voor de inwoners van Edam-Volendam. Dat begint al aan de voorkant met een betere communicatie en kortere lijntjes richting de gemeente en moet uitmonden in een stevige fundering waarop we de komende jaren door kunnen bouwen. Stap voor stap richting een betere toekomst voor de volgende generaties."

Wethouderskandidaten

Voor de portefeuille Verkeer & Vervoer/OW is Kees Schilder (Kos) kandidaat, hij was eerder 12 jaar raadslid. Voor de portefeuille Economische Zaken & Toerisme is Angelique Bootsman-Tol kandidaat, zij is ruim 12 jaar raadslid. Voor de portefeuille Financiën zal Zeevangs Belang een kandidaat voordragen. Deze kandidaat wordt naar verwachting volgende week bekendgemaakt. De portefeuille Sociaal Domein zal wederom door Vincent Tuijp worden ingevuld. En voor de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling is Marisa Kes de kandidaat. Zij was eerder 4 jaar raadslid en bijna 10 jaar wethouder in de gemeente Edam-Volendam.

 

Coalitie Edam-Volendam