Voorrangssituatie voor fietsers verandert op de rotondes

Fietsers hebben momenteel geen voorrang op de rotondes in Volendam. Veel inwoners hebben gevraagd of wij dit willen veranderen. Wij hebben besloten daar gehoor aan te geven. Binnenkort hebben fietsers dus ook voorrang op alle rotondes in Volendam en de automobilist niet meer.

Let op! Wijzigingen per twee rotondes

De voorrangssituatie verandert niet in een keer voor alle rotondes. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Wees daarom alert en doe voorzichtig. Rij niet zomaar een rotonde op.

Rotondes met nieuwe voorrangssituatie

Fietsers hebben op de volgende rotondes nu al voorrang:

  • Chr. van Abkoudestraat - Gouwzee
  • Populierenlaan - Zeestraat
  • Dijkgraaf de Ruiterlaan - Harlingenlaan
  • Leendert Spaanderlaan - Heideweg

Afsluiten rotondes

Om de werkzaamheden snel en veilig uit te voeren sluiten we de rotondes af voor auto’s. Met uitzondering van de rotondes op de Julianaweg. Die pakken we in fases aan, zodat daar alleen stremming van verkeer ontstaat. Het openbaar vervoer kan onder begeleiding bij alle rotondes passeren.

Planning werkzaamheden

Om goed bereikbaar te blijven passen we maximaal twee rotondes per periode aan. De planning is afhankelijk van het weer. U vindt de planning in de tabel hieronder:

Locatie rotonde

Start

eind

Burgemeester van Baarstraat - Kielstraat

1-nov

12-nov

Schoklandstraat - Mgr. C. Veermanlaan

1-nov

12-nov

Jupiterlaan - Burgemeester van Baarstraat

15-nov

26-nov

Dijkgraaf Poschlaan - Jupiterlaan

29-nov

10-dec

Chr. van Abkoudestraat - Bootslot

13-dec

24-dec

Wat gaan we doen

We maken de fietsoversteekplaatsen op de rijbaan rood en we voorzien deze van nieuwe bebording en markering. Daarnaast buigt het fietspad op de oversteek van de rijbaan straks mee met de rotonde. De oversteken van de tweerichtingsfietspaden leggen we verhoogd aan. Daarmee is de nieuwe voorrangssituatie voor alle weggebruikers duidelijk herkenbaar.