Voorkom kosten, betaal de aanslag gemeentelijke belastingen op tijd.

Op 31 mei verviel de laatste betaaltermijn van de aanslag gemeentelijke belastingen 2021. Op die datum moest de aanslag volledig zijn betaald. Als u de aanslag via automatische incasso betaalt, is dit bericht niet voor u bestemd.

Voorkom kosten

Voorkom extra kosten en controleer of u de aanslag heeft voldaan. Heeft u aangegeven dat u het aanslagbiljet in de Berichtenbox van MijnOverheid wilt ontvangen? Dan heeft u het aanslagbiljet niet meer per post ontvangen. Dit hebben wij bekend gemaakt in de lokale media.