Verkeersmaatregelen 2020/2023

Snelheid beperkende maatregelen kleine kernen

In de kleine kernen van de gemeente heeft men regelmatig hinder van de snelheid van het verkeer. Met de dorpsraden zijn maatregelen besproken om het verkeer waar mogelijk te remmen. Wij zijn nu bezig met de voorbereiding van het plaatsen van snelheidsremmende obstakels op de weg. En enkele visuele maatregelen om het verkeersgedrag en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Locaties voor de snelheidsbeperkende maatregelen

Klik hier voor de locaties van de snelheidsbeperkende maatregelen in Middelie. En klik hier voor de locaties van Warder.

Fietsparkeren

Ook gaan we het fietsparkeren in de oude kom Volendam en centrum Edam uitbreiden en wordt het trottoir langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan aangepakt.