Verkeersmaatregelen 2020/2023

Actuele verkeersprojecten in onze gemeente

De grotere verkeersprojecten vindt u op de pagina Projecten.

Voetgangersoversteek-plaatsen

In onze gemeente is een uitgebreid netwerk voor fietsers en voetgangers aanwezig. Om dit netwerk zo veilig mogelijk te houden monitoren we dit regelmatig en worden aanpassingen wanneer nodig. In de periode 2019-2023 gaan we  diverse infrastructurele maatregelen treffen om fietsknelpunten op te lossen en voetgangersoversteekplaatsen zo veilig mogelijk te maken.

Snelheid beperkende maatregelen kleine kernen

In de kleine kernen van de gemeente heeft men regelmatig hinder van de snelheid van het verkeer. Met de dorpsraden zijn maatregelen besproken om het verkeer waar mogelijk te remmen. Wij zijn nu bezig met de voorbereiding van het plaatsen van snelheidsremmende obstakels op de weg. En enkele visuele maatregelen om het verkeersgedrag en de verkeersveiligheid te verbeteren.