Verkeersmaatregelen 2020/2023

Actuele verkeersprojecten in onze gemeente

De grotere verkeersprojecten vindt u op de pagina Projecten.

Voetgangersoversteek-plaatsen

In onze gemeente is een uitgebreid netwerk voor fietsers en voetgangers aanwezig. Om dit netwerk zo veilig mogelijk te houden monitoren we dit regelmatig en worden aanpassingen wanneer nodig. In de periode 2019-2023 gaan we  diverse infrastructurele maatregelen treffen om fietsknelpunten op te lossen en voetgangersoversteekplaatsen zo veilig mogelijk te maken.

Snelheid beperkende maatregelen kleine kernen

In de kleine kernen van de gemeente Edam-Volendam heeft men regelmatig hinder van de snelheid van het verkeer.  Voor de periode 2019-2023 is het de bedoeling om bij groot onderhoud van de 30 km/h-gebieden de natuurlijke plekken te versmallen (bruggen) of een rood kruisingsvlak toe te passen (kruispunten). De overige wegvakken in de 30 km/h-gebieden worden vervolgens ingericht met fietsstroken, eventueel in rood asfalt om de attentie van het autoverkeer te verhogen.