Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 2 maart 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21115313
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Instellen Strategisch Informatie Overleg

 • Adviesnummer: D-ADV - 20103703
 • Besloten tot het instellen van een Strategisch Informatie Overleg gemeente Edam-Volendam.

Addendum koop- en anterieure overeenkomst 't Kraaiennest

 • Adviesnummer: D-ADV - 21114220
 • Ingestemd met het addendum.

Inventarisatie bruidsschat

 • Adviesnummer: D-ADV - 21115569
 • 1. Kennisgenomen van inventarisatie bruidsschat
  2. Ingestemd met het voorstel om de bruidsschat integraal over te nemen in het tijdelijk deel van het omgevingsplan en na inwerkingtreding van de Omgevingswet alle regels in samenhang en gebiedsgericht uit te werken.
  3. De inventarisatie en het voorstel om de bruidsschat integraal over te nemen in het tijdelijk deel van het omgevingsplan, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op 22 april 2021. 

Aanvraag bijdrage voorbereiding Purmer 400 jaar

 • Adviesnummer: D-ADV - 21113972
 • Ingestemd met het verlenen van een bijdrage van € 1.000 ten behoeve van de voorbereiding van 400 jaar Purmer.