Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 juni 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 1 juni 2021

  • Adviesnummer: D-ADV - 21134244
  • Besluitenlijsten vastgesteld.

Definitief ontwerp (DO) Cultureel Centrum, Oosthuizen

  • Adviesnummer: D-ADV - 21133357
  • Ingestemd met het DO Cultureel Centrum onder voorbehoud dat beeld / ontwerp/ kaders e.d. goed zijn uitgewerkt conform het VO.

MRA/Rijk Verstedelijkingsconcept versie 2, Wensen en opvattingen

  • Adviesnummer:┬áD-ADV - 21135823
  • 1. Ingestemd met de in (regionale) brief geformuleerde wensen en opvattingen over het verstedelijkingsconcept versie 2 en aan te vullen met de in dit B&W-voorstel genoemde gemeentelijke opmerkingen.
    2. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met eerder genoemde brief.

Tijdmachine omgevingsvisie

  • Adviesnummer: D-ADV - 21135792
  • De tekst van de tijdmachine is vastgesteld.