Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 24 augustus 2021

  • Adviesnummer: D-ADV - 21151803
  • Besluitenlijsten vastgesteld.

Wensen en opvattingen bij de Samenwerkings-afspraken MRA

  • Adviesnummer:¬†D-ADV - 21151981
  • Het college stemt in met de concept regionale reactie op de Samenwerkingsafspraken voor de MRA.

Vaststellen tarieven sportaccommodaties seizoen 2021-2022

  • Adviesnummer: D-ADV - 21150959
  • De tarieven sportaccommodaties voor het seizoen 2021-2022 zijn vastgesteld.