Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 21 september 2021

  • Adviesnummer: D-ADV - 21156034
  • Besluitenlijsten vastgesteld.

Aangaan samenwerkingsovereenkomsten Vroegsignalering

  • Adviesnummer: D-ADV - 21153840
    1. Aan wethouder V. Tuijp volmacht verlenen voor het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst vroegsignalering behorende bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering met Stichting Woningbeheer De Vooruitgang en een zelfde overeenkomst met de Stichting Wooncompagnie gevestigd te Hoorn.
    2.  Aan afdelingshoofd Samenleving volmacht verlenen voor het ondertekenen van overeenkomsten met vaste lasten partners zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, onderdeel b van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, waaronder de vaste lasten partners genoemd onder beslispunt 1.
    3. Bij het starten van de vroegsignalering met het gebruik van de Webapplicatie inwoners van deze gemeente regelmatig actief te informeren op basis van een op te stellen communicatieplan.