Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 27 april 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 20 april 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21127950
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Benoeming C.E. Springer tot ambtenaar van de burgerlijke stand

 • Adviesnummer: D-ADV - 21127397
 • De heer C.E. Springer te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van de gemeente Edam-Volendam en bij de Rechtbank ter beëdiging voor te dragen.

Benoeming A. Schilder tot ambtenaar van de burgerlijke stand

 • Adviesnummer: D-ADV - 21127418
 • Mevrouw A. Schilder te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van de gemeente Edam-Volendam en ter beëdiging voor te dragen bij de Rechtbank.

HR-rapportage 2020

 • Adviesnummer: D-ADV - 21123917
 • - Ingestemd met de HR-rapportage 2020.
  - De HR-rapportage 2020 doorsturen naar de raad ter informatie.

Aanwijzen J. Scheijde tot preventie-medewerker

 • Adviesnummer: D-ADV - 21124954
 • Ingestemd met aanwijzing van Jeroen Scheijde tot preventiemedewerker.

Psychosociale Arbeidsbelasting

 • Adviesnummer: D-ADV - 21124871
 • Een definitief besluit genomen voor het vaststellen van het 'Beleid rondom Psychosociale Arbeidsbelasting binnen de gemeente Edam-Volendam' met ingang van de datum van het collegebesluit en deze toe te voegen aan het Personeelshandboek.

Gevelwijziging, toevoegen tweede woning en legaliseren kantoorruimte, Boezelgracht 17 in Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21118174
 • 1. Betrokkene meedelen dat er bij het indienen van een officiële aanvraag omgevingsvergunning:
  a. Geen medewerking zal worden verleend aan het toevoegen van een tweede wooneenheid ter plaatse, wegens de in de conclusie genoemde strijdigheden.
  b. Medewerking zal worden verleend aan een verplaatsing van het kantoor, onder de in de conclusie genoemde voorwaarden.
  2. Indien men binnen een termijn van 3 maanden geen aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend voor het legaliseren van de kantoorruimte in de kelder, waarbij de bedrijfsvloeroppervlakte van het volledige kantoor in de woning niet meer bedraagt dan 11m², overgaan tot handhaving van de illegale situatie.

Aanbod Stolphoevekerkje, Burg. Kolfschotenplein 1

 • Adviesnummer: D-ADV - 2099968
 • 1. Niet over gaan tot aankoop van het Stolphoevekerkje.
  2. Akkoord gegaan met de verzending van Raadsinformatiebrief.

De bouw van een terrasoverkapping aan de waterzijde op het perceel Zeevangszeedijk 7b in Edam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21122181
 • Medewerking verlenen met toepassing van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 2 van de Wabo, juncto artikel 4 onderdeel 1 en 9 bijlage II Bor en met gebruikmaking van het afwijkingenbeleid, artikel 2.1.1.2 en 2.1.1.3. Een en ander wanneer de aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend.

Kwartaalrapportage Omgevingswet Q1 -2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21127771
 • Kennisgenomen van de kwartaalrapportage Omgevingswet 1e kwartaal 2021.

Goedkeuren voorlopig ontwerp Meester Hayeschool Beets

 • Adviesnummer: D-ADV - 21128021
 • 1. Ingestemd met het Voorlopig Ontwerp van OBS Meester Haye.
  2. Ingestemd met de brief aan het schoolbestuur.