Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 26 oktober 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 19 oktober 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21160546
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Vervangen analoge bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties

 • Adviesnummer: D-ADV - 21156337 
  1. Vaststellen van het besluit tot vervanging bouw- en omgevingsvergunningen van de gemeente Edam-Volendam 2021.
  2. Het verzoek van Oud/Quadijck tot schenken van de fysieke bouwvergunningen van de voormalige gemeente Kwadijk afwijzen.
  3. Conformeren aan de in dit voorstel genoemde afspraak met betrekking tot het bepalen van de uitzonderingen op de vernietiging van de bouwvergunningen voor de gehele gemeente Edam-Volendam.

Benoeming leden Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam per 1 januari 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21158038 
  1. De gemeenteraad voorstellen mevr. Anke Zeinstra te benoemen als lid van de Welstand- en Monumentencommissie Edam-Volendam vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2025.
  2. De gemeenteraad voorstellen dhr. Marcel Heijmans te benoemen als lid van de Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2025.
  3. De gemeenteraad voorstellen dhr. Jan Nieuweboer te benoemen als burgerlid van de Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2025.