Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 17 augustus 2021

  • Adviesnummer: D-ADV - 21150914
  • Besluitenlijsten vastgesteld.

B&W voorstel inzake bezwaarschrift E.R. v.d. L.

  • Adviesnummer: D-ADV - 21150748
  • Besloten om het advies van de commissie te volgen en het bezwaarschrift van Jans en Hagenaars Advocaten d.m.v. brief ongegrond te verklaren.

Raadsinformatiebrief beroep bestemmingsplan Hoogstraat

  • Adviesnummer: D-ADV - 21150921
  • Gemeenteraad informeren over de beroepen met betrekking tot het bestemmingsplan Hoogstraat middels raadsinformatiebrief.

Raadsinformatiebrief update gemeentelijk vastgoed

  • Adviesnummer: D-ADV - 21150847
  • Raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad zenden.