Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 8 juni 2021

  • Adviesnummer: D-ADV - 21134246
  • Besluitenlijsten vastgesteld.

Raadsinformatiebrief stand van zaken WerkPlus doorgeleiden naar de Raad ter kennisname

  • Adviesnummer: D-ADV - 21138022
  • Raadsinformatiebrief stand van zaken WerkPlus doorgeleiden naar de Raad ter kennisname.

Jaarrekening Stichting Werkplus 2020

  • Adviesnummer: D-ADV - 21136510
  • De jaarrekening 2020 Stichting Werkplus goedkeuren.

Kadernota begroting 2022-2024

  • Adviesnummer: D-ADV - 21135199
  • 1. Kennisgenomen van de Kadernota begroting 2022-2025.
    2. Ingestemd met de Uitgangspunten voor de begroting 2022.