Vergadering college van burgemeester en wethouders 8 maart

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 1 maart 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 22184367
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Financiering regionale projecten 2023 en verder

 • Adviesnummer: D-ADV - 22182631
  1. Ingestemd om voor de jaren 2023 en verder structureel een beperkt regionaal budget te vormen voor regionale projecten en activiteiten (in totaal als regio € 340.000 per jaar, een bijdrage van € 1,00 per inwoner per jaar per gemeente, hierna uitgewerkt als scenario 2) ter vervanging van het huidige regionale budget vanuit de voormalige SRA-gelden.
  2. Dit voorstel d.m.v. aan te passen raadsvoorstel ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
  3. Ingestemd met de in dit voorstel opgenomen criteria waaraan regionale activiteiten en projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiering uit het beschikbare regionale budget.

Verstevigen constructie KRAS Stadion

 • Adviesnummer: D-ADV - 22184445
  1. Kennisgenomen van de aanpassingen aan de hoofd- en westtribune.
  2. Een vervolg onderzoek starten naar de impact van dynamische belasting op de constructie.

Verplaatsen verkeerskundige bebouwde komgrens Beets, Kwadijk, Hobrede en Middelie

 • Adviesnummer: D-ADV - 22183321
 • De raad met het conceptraadsvoorstel voorstellen om de verkeerskundige bebouwdekomgrens in Beets, Kwadijk, Hobrede en Middelie te verplaatsen.

Afvalwater-akkoord en aansluitovereenkomst Edam-Volendam – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 • Adviesnummer: D-ADV - 22184070
  1. Ingestemd met het Afvalwaterakkoord Edam-Volendam - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  2. Ingestemd met de Aansluitovereenkomst Edam-Volendam - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  3. Wethouder Runderkamp de Samenwerkingsovereenkomst namens gemeente Edam-Volendam te ondertekenen.

Nadere regels op grond van de Havenbeheersverordening

 • Adviesnummer: D-ADV - 22179167
 • Nadere regels op grond van de Havenbeheersverordening vastgesteld.