Vergadering college van burgemeester en wethouders 7 maart 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 28 februari 2023

  • Adviesnummer: D-ADV-255395
  • Besluitenlijsten vastgesteld.

Woonplaats grenswijziging Edam en Volendam

  • Adviesnummer: D-ADV - 255663
  • Administratieve correctie, woonplaatsgrenzen van Edam en Volendam te wijzigen.

Verordening doelgroepen sociale en middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen Edam-Volendam 2023

  • Adviesnummer: D-ADV- 257897
    1. ​​Kennisgenomen van en ingestemd met de “Verordening doelgroepen sociale en middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen Edam-Volendam 2023”
    2. Het raadsvoorstel en de “Verordening doelgroepen sociale en middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen Edam-Volendam 2023” ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.