Vergadering college van burgemeester en wethouders 6 september 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 30 augustus 2022

 • Adviesnummer: D-22-219611
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Subsidieregeling doorstroomregeling 65+ Verhuisvoordeel Zaanstreek-Waterland 2022-2023

 • Adviesnummer: D-22-218115
  1. Kennis genomen van de Evaluatie voordeelregeling 65 plus.
  2. Akkoord gegaan met een verlenging van het experiment op grond van de Huisvestingsverordening inhoudende voorrang voor doorstromers van 65 jaar en ouder in de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad met één jaar.
  3. Akkoord gegaan met de Samenwerkingsovereenkomst 65 plus verhuisvoordeel Zaanstreek-Waterland, gewijzigde versie 1 juli 2022, tussen de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad, de woningcorporaties Intermaris, Wooncompagnie, Parteon, Rochdale, Eigen Haard, Woonzorg Nederland, WormerWonen, ZVH en hun huurdersorganisaties inhoudende:
   • Via een regionale aanpak willen partijen drempels om te verhuizen voor oudere huurders in Zaanstreek-Waterland wegnemen;
   • In de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 bieden de woningcorporaties verspreid over de regio 100 tot 300 sociale huurwoningen met het voorrangslabel 65 plus verhuisvoordeel aan;
   • De woningcorporaties bieden het meenemen van de oude huurprijs alleen nog aan als een huurder nog niet gelijkvloers woont of woont in een gelijkvloerse woning groter dan 70 m2 (gebruiksoppervlakte) met 4 kamers of meer;
   • De gemeenten blijven alle huurders die op basis van het voorrangslabel 65 plus verhuisvoordeel verhuizen een verhuiskostensubsidie van € 1.000 aanbieden.
  4. Akkoord gegaan met de subsidieregeling doorstroming senioren Zaanstreek-Waterland 2022-2023 tot een maximum van € 300.000 inhoudende:
   •  ​​​​​​​Een verhuissubsidie van € 1.000 aan te bieden aan maximaal 300 doorstromers die vallen onder de samenwerkingsafspraken doorstroming senioren Zaanstreek-Waterland;
   • Waarbij de gemeente Zaanstad de uitvoering op zich neemt van deze regeling.

Straatnaamgeving locatie de Botter school

 • Adviesnummer: D-22-218376
 • Aan de nieuwe straat op het perceel van de voormalige school De Botter in Edam de volgende naam toe te kennen; Trijntje Keeverstraat.

Vaststelling VO-Visie 2022

 • Adviesnummer: D-22-214911
 • De VO-Visie 2022 vastgesteld.