Vergadering college van burgemeester en wethouders 5 juli 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 27 juni 2022

 • Adviesnummer: D-22-207210
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Verlengen contract met de regionaal projectleider huisvesting statushouders, spoedzoekers, vluchtelingen uit Oekraïne c.a.

 • Adviesnummer: D-22-207079
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit:
  1. Ingestemd met de verlenging van de inhuur regionaal projectleider huisvesting statushouders, spoedzoekers en vluchtelingen voor de duur van een half jaar voor gemiddeld 32uur/week.
  2. Ingestemd met de inzet van eigen gemeentelijk personeel en de externe inhuur ten behoeve van het Intergemeentelijk team voor de duur van een half jaar.
  3. Tevens ingestemd met de bekostiging zoals aangegeven in de financiële paragraaf, waarin ook het aandeel per gemeente staat weergegeven.

Verzoek tot koop gemeentegrond naast Wijnand Nieuwenkampstraat 33

 • Adviesnummer: D-22-195478
 • Verzoekers een grondaanbieding doen van een deel van de grond, circa 60 m², naast de woning tegen de verkoopprijs van € 150,- per m².

Beslissing op bezwaar Schepenmakersdijk 14 in Edam

 • Adviesnummer: D-22-205843
  1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaard en het primaire besluit in stand gelaten;
  2. Bezwaarmaker informeren middels conceptbrief.