Vergadering college van burgemeester en wethouders 30 augustus 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 23 augustus 2022

  • Adviesnummer: D-22-218016
  • Besluitenlijsten vastgesteld.

Vaststelling bestemmingsplan De Watering, na aanpassing

  • Adviesnummer: D-22-206123
  • Vaststelling bestemmingsplan De Watering, na aanpassing.
    N.B. Wethouder Dijkshoorn neemt niet deel aan de bespreking en besluitvorming bij dit agendapunt.

Mandatering burgemeester Sievers voor ondertekening addendum convenant Dorps- en wijkraden

  • Adviesnummer: D-22-213595
  • Burgemeester Sievers te mandateren om namens het college het addendum te ondertekenen bij het convenant Dorps- en wijkraden waarin de nieuwe dorpsraad Schardam zich aansluit bij dit convenant.