Vergadering college van burgemeester en wethouders 27 september 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergadering 20 september 2022

 • Adviesnummer: D-22-223374
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Vaststellen Uitvoeringsregeling verlofsparen gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-22-222549
 • Uitvoeringsregeling verlofsparen gemeente Edam-Volendam vastgesteld met terugwerkende kracht tot 1-1-2022.

Nota bodembeheer deelnemende gemeenten OD-IJmond

 • Adviesnummer: D-22-221475
  1. De Ontwerp ‘Nota bodembeheer, deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond’ vrijgeven voor de inspraak conform afd. 3.4 van de Awb en later ter vaststelling (incl. eventuele zienswijzen) aan de gemeenteraad voorleggen.
  2. De gemeenteraad op voorhand informeren via raadsbericht.

Avondopenstelling milieustraat Volendam

 • Adviesnummer: D-22-196214
  1. De milieustraat in Volendam met ingang van november 2022, tot en met oktober 2023, openstellen op de woensdagavonden van 18.00 tot 19.15 uur.
  2. De avondopenstelling evalueren voor het zomerreces 2023.
  3. In september 2023 een besluit nemen over het al dan niet voortzetten van de avondopenstelling na oktober 2023.
  4. Raad informeren via raadsinformatiebrief.

Toekennen en afwijzen aanvragen onderwijshuisvesting 2022

 • Adviesnummer: D-22-221473
  1. De aanvraag voor bekostiging extra lokaal voor De Nieuwe School toewijzen.
  2. De aanvraag voor bekostiging extra lokaal voor De Blokwhere afwijzen.
  3. De aanvraag voor herontwikkeling van de Petrusschool afwijzen, echter wel verder te onderzoeken.

Afwijking Inkoopbeleid m.b.t. aanbesteding 22.260-BV- Druk- en printwerk inclusief verzending belastingaanslagen

 • Adviesnummer: D-22-211737
 • Ingestemd met het enkelvoudig onderhands gunnen van het druk- en printwerk, inclusief de verzending van de aanslagbiljetten, aan Data B. Mailservice B.V., met als motivatie onderstaande onderbouwing.