Vergadering college van burgemeester en wethouders 25 april 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 19 april 2022

  • Adviesnummer: D-22-193300
  • Besluitenlijsten vastgesteld.

Veenus

  • Adviesnummer: D-22-160438
  • Besloten om met kunstenaar de heer Rob Cerneüs jr, de maker van het beeld Veenus, een overeenkomst te tekenen waarin wordt afgesproken dat Cerneüs slechts exclusief in opdracht van de gemeente Edam-Volendam het beeld Veenus (op welke manier dan ook) mag verveelvoudigen.

Beets 15, deels wijzigen in vergadercentrum en de raad verzoeken een VVGB af te geven

  • Adviesnummer: D-22-188971
    1. Medewerking verlenen aan het wijzigen van een deel van de woning in vergadercentrum, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2 van de Wabo.
    2. De raad verzoeken een Verklaring van geen bezwaar af te geven voor het wijzigen van het gebruik voor een deel van het pand als vergadercentrum.