Vergadering college van burgemeester en wethouders 22 maart

Vaststelling besluitenlijsten B&W -vergadering 15 maart 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 22187246
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

HR-rapportage 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 22186904
  1. Ingestemd met de HR-rapportage 2021.
  2. De HR-rapportage 2021 door te sturen naar de raad.

Lingerzijde 69

 • Adviesnummer: D-ADV - 22183541
 • Geen medewerking verlenen aan de overkapping/serre, terras, fietsenstalling en terrasafscheiding op gemeentegrond.

Zienswijze Kadernota GGD 2023

 • Adviesnummer: D-ADV - 22186244
  1. De raad voorstellen om in te stemmen met de positieve zienswijze op de kadernota 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland.
  2. Ingestemd met het toesturen van de raadsinformatiebrief voortgang GGD 3.0

Zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 GGD Zaanstreek-Waterland

 • Adviesnummer: D-ADV - 22185883
  1. De raad voorstellen om in te stemmen met de positieve zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2022 van de GGD Zaanstreek-Waterland.
  2. De raad voorstellen om de begrotingswijziging te verwerken in de Zomernota 2022 door het budget voor de GGD in de begroting 2022 te verhogen met een bedrag van € 50.541,- ten laste van het begrotingssaldo 2022.
  3. De raad voorstellen om in te stemmen met het voorstel om de toevoegingen aan het Rijksvaccinatieprogramma sinds 2019 automatisch op te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland.