Vergadering college van burgemeester en wethouders 20 september 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergadering 13 september 2022

 • Adviesnummer: D-22-220134
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Kwartaalrapportage Omgevingswet Q2 -2022

 • Adviesnummer: D-22-221915
 • Kennisgenomen van de kwartaalrapportage Omgevingswet 2e kwartaal 2022.

Wijzigen gebruik Nieuwehaven 66, Edam

 • Adviesnummer: D-22-219090
 • Geen medewerking verlenen aan het wijzigen van het gebruik van een kaaspakhuis naar een maatschappelijke functie/bestemming, gezien het negatieve parkeeradvies en de impact c.q. ruimtelijke effecten van de activiteiten op de nabije omgeving.

Leerlingenvervoer

 • Adviesnummer: D-22-215194
  1. De raad met conceptraadsvoorstel en -besluit voorstellen om de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Edam-Volendam 2023 vast te stellen, onder intrekking van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Edam-Volendam 2017.
  2. Voor de uitvoering en toepassing van deze verordening de Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Edam-Volendam 2023 vast te stellen overeenkomstig het concept.
  3. Deze beleidsregels samen met de stukken aan de raad ter informatie aan te bieden.