Vergadering college van burgemeester en wethouders 17 januari 2023

Vaststellen besluitenlijsten B&W -vergadering 10 januari 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-246318
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Verbouw, gedeeltelijk vernieuwen versus verbouw, geheel vernieuwen en de daarbij behorende eisen vanuit het Bouwbesluit 2012

 • Adviesnummer: D-ADV-246168
  1. Gelet op de eisen over gasloos bouwen, de uitgangspunten vastgesteld voor de situaties bij bestaande bouw: ‘verbouwing’, ‘gedeeltelijke vernieuwing’ en ‘gehele vernieuwing’.
  2. De uitgangspunten met een toelichting bekendmaken.

Snellaadvoorziening Klein Westerbuiten

 • Adviesnummer: D-ADV-246263
  1. Ingestemd met de locatie voor één snellaad-voorziening aan Klein Westerbuiten voor een periode van 10 jaar.
  2. Ingestemd met een verkeersbesluit ter reservering van 2 parkeervakken ten bate van de snellaad-voorziening.
  3. Ingestemd om een jaarlijkse vergoeding van 2 procent per geladen kWh te vragen voor het in bruikleen gebruiken van deze parkeervakken ten bate van snelladen.

Zienswijze Edam-Volendam 1e Begrotingswijziging 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-246429
  1. Ingestemd met de zienswijze naar aanleiding van de 1e Begrotingswijziging 2023 vanuit de Vervoerregio Amsterdam.
  2. Ingestemd met de inhoud van de Raadsinformatiebrief naar aanleiding van de 1e Begrotingswijziging 2023 vanuit de Vervoerregio Amsterdam.

Visie Afvalwaterketen Zaanstreek-Waterland

 • Adviesnummer: D-ADV-245823
  1. De Visie op de afvalwaterketen Zaanstreek-Waterland die vanuit de structurele Samenwerking Waterketen Zaanstreek-Waterland is opgesteld te onderschrijven.
  2. Ingestemd met het formeren van een ambtelijk team voor de regio dat er op toe ziet dat benodigde ontwikkelstappen worden gezet. Het team rapporteert aan het bestuurlijk overleg Samenwerking Waterketen Zaanstreek-Waterland.