Vergadering college van burgemeester en wethouders 13 september 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergadering 6 september 2022

  • Adviesnummer: D-22-220132
  • Besluitenlijsten vastgesteld.

Gebruik schoolplein voormalige Vincentiusschool, Meidoornstraat 17 als fietsenstalling door FC Volendam

  • Adviesnummer: D-22-215461
  • Een gebruiksovereenkomst wordt aangegaan met de FC Volendam voor gebruik van het schoolplein als fietsenstalling c.a. tijdens wedstrijddagen van het eerste elftal.

Voorhaven 108, Edam

  • Adviesnummer: D-22-214842
  • Het college stemt in met het legaliseren van de rookafvoerpijpen en dakkapel op het adres Voorhaven 108 in Edam.

Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls (WBI) Lange Weeren

  • Adviesnummer: D-22-215850
  • Het college stemt in met de subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Lange Weeren. Burgemeester tekent met de secretaris namens het college.