Vergadering college van burgemeester en wethouders 11 oktober 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergadering 4 oktober 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-22227534
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Aanleg oostelijke ontsluitingsweg Broeckgouw met aansluiting op de dijkgraaf de Ruiterlaan middels een rotonde, en aanleg van een voetpad langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan tussen de Edisonstraat

 • Adviesnummer: D-ADV-22225961
 • Ingestemd met het ontwerp van de oostelijke ontsluitingsweg Broeckgouw met rotonde en met de daaraan verbonden kosten van € 780.000. In de grondexploitatie Broeckgouw zijn deze uitgaven en de benodigde kosten van voorbereiding, toezicht en directievoering opgenomen. Het voorstel heeft derhalve geen financiële consequenties. 
  T.z.t. evaluatie of er aanvullende remmende maatregelen of verkeerslichten gewenst zijn.

Regionaal Plan Onderwijsvoor-zieningen Waterland (VO)

 • Adviesnummer: D-ADV-22227263
  1. Kennisgenomen van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Waterland.
  2. De portefeuillehouder de daarbij behorende verklaring laten ondertekenen.

Subsidieplafonds 2023 en verdeelcriteria

 • Adviesnummer: D-ADV-22224629
 • Voor 2023 voorlopig nog geen subsidieplafonds en verdeelcriteria vast te stellen.

Begroting 2023-2026

 • Adviesnummer: D-ADV-22227950
  1. Ingestemd met de conceptbegroting 2023-2026.
  2. Ingestemd met het raadsbesluit.
  3. Ingestemd met het raadsvoorstel.

Instemmen met raadsvoorstel en extra budget voor kunst en cultuur 2023-2026

 • Adviesnummer: D-ADV-22224830
 • Ingestemd met:
  1. Het raadsvoorstel voor kunst en cultuur 2023-2026.
  2. Raadsbesluit voor kunst en cultuur 2023-2026.
  3. Het aangevraagde budget van € 45.000,--.
  4. Het uitvoeringsprogramma voor kunst en cultuur.