Tijdelijke subsidieregeling coronatransformatie en weerbaarheid

We vinden het belangrijk dat in deze coronapandemie maatschappelijk organisaties de mogelijkheid hebben zich te kunnen blijven ontplooien. Daarom hebben we besloten om een tijdelijke 'subsidieregeling coronatransformatie en weerbaarheid Edam-Volendam' in te stellen. Dit is een vervolg van de coronasteun om uw zelfredzaamheid te vergroten of om uw aanbod op een andere manier aan te bieden. Denk dan bijvoorbeeld aan uitbreiding digitalisering. U kunt maximaal 50 % van de kosten als subsidie aanvragen met een maximum van € 5.000.

VOOR MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN
Deze subsidieregeling treedt vanaf 1 januari 2022 in werking voor de duur van een jaar. Bent u een maatschappelijke instelling en gehuisvest in de gemeente Edam-Volendam? Dan kunt u hier de subsidie aanvragen:

Waarvoor kan ik een aanvraag indienen?

U kunt een aanvraag  indienen voor  

 1. Activiteiten die nodig zijn om uw aanbod op een andere manier ter beschikking te kunnen stellen (bv. investering in uitbreiding digitalisering).
 2. Activiteiten die uw zelfredzaamheid of weerbaarheid vergroten.

Wanneer en hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 januari 2022 tot en met 1 juni 2022. U vult het subsidieformulier in en voegt de volgende informatie toe:

 1. Informatie waaruit blijkt dat de maatschappelijke instelling tenminste twee jaar bestaat en actief is in het lokale netwerk.
 2. Een concrete en gedetailleerde beschrijving van de activiteit of investering.
 3. Een concrete toelichting van het beoogde resultaat van de activiteit of investering.
 4. Een precieze en sluitende begroting van de voorgestelde activiteit of investering.
 5. Een beschrijving hoe de activiteit of investering meehelpt aan de doelen van de subsidieregeling.
 6. Een financieel jaarverslag 2019, 2020 en in concept 2021.
 7. Indien van toepassing een de-minimisverklaring.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Dan dient u ook de volgende gegevens in:

 • Een exemplaar van de oprichtingsakte.
 • Statuten.
 • Meest recente jaarverslag.
 • Meest recente jaarrekening inclusief balans.
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan drie maanden.
 • Kopie van een recent bankafschrift van de rekening waarop de subsidie  kan worden overgemaakt.

Aanvullende ondersteuning aanvragen?

U kunt een verzoek om steunmogelijkheden indienen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Heeft u al in 2020 ondersteuning aangevraagd? Geen probleem, u kunt opnieuw voor 2021 een verzoek indienen. Ga hiervoor naar onze pagina Aanvullende ondersteuning voor non-profitinstellingen