Succesvolle bijeenkomst over inzetten statushouders bij vrijwilligerswerk

Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Dit komt doordat de regering het inburgeringsstelsel verandert. De nieuwe Wet Inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. Om daar alvast op in te spelen hebben wij begin deze week een bijeenkomst georganiseerd in het CBW.

De bijeenkomst

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst is er gesproken over het inzetten van statushouders voor het doen van vrijwilligerswerk. En vroegen wij vrijwilligersorganisaties of zij een geschikte plek hebben voor de statushouders. Daarnaast hebben we ondernemers gevraagd om na te denken over het aanbieden van stageplaatsen, werkervaringsplaatsen, beschut werk en reguliere banen.

Pilot met buddy

In oktober start een pilot waarbij opgeleide Nederlandstalige vrijwilligers als buddy meelopen met de statushouders. Zij begeleiden hen bij het vrijwilligerswerk. Voor statushouders is het namelijk lastig om (vrijwilligers)werk te vinden en te behouden. Dit komt vooral doordat zij onze taal niet spreken en onze cultuur niet kennen. En dat terwijl zij vaak veel kennis en expertise bezitten die voor een organisatie interessant kan zijn.

De statushouders krijgen intakegesprekken met hun casemanager. Ze kijken dan waar hun belangstelling ligt en wat hun ervaring en opleiding is. Daarnaast bieden wij voor de werkgevers jobcoaches op de werkvloer. We benaderen de komende maanden werkgevers en vrijwilligersorganisaties om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn. En waar wij ondersteuning kunnen bieden.