Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen 2022

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, was op verschillende plekken een corona toegangsbewijs verplicht. Horecaondernemers, culturele instellingen en sportverenigingen moeten deze controle uitvoeren en maakten hierdoor extra kosten. Bijvoorbeeld voor het inzetten van extra personeel en materiële kosten.

Instellingen en organisatoren kunnen hieronder een subsidie aanvragen voor kosten die zij hebben gemaakt in de periode van 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022, respectievelijk 22 maart

Hiervoor kunt u de subsidie gebruiken

 • Het dekken van personeelskosten (hieronder valt loon, vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten, sociale zekerheidslasten, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers).
 • Kosten voor inhuur personeel.
 • Het dekken van materiële kosten (hieronder valt apparatuur om de scans uit te voeren).

Voorwaarden voor de subsidie

 • U kunt alleen een subsidie aanvragen als horecabedrijf, sportvereniging, cultuurinstelling of andere onderneming, die op grond van de tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 verplicht is de bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs.
  Met ingang van 25 februari 2022 was het met uitzondering van grote evenementen en/of activiteiten niet meer verplicht om het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocumenten te controleren.
  Voor de organisatoren van grote evenementen en /of activiteiten eindigde deze verplichting pas met ingang van 23 maart 2022.
 • U kunt de subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten die u noodzakelijk heeft moeten maken in de periode van 1 januari tot en met 25 februari 2022, respectievelijk 22 maart 2022.
 • U kunt een subsidie aanvragen voor maximaal 100% van de gemaakte kosten per aanvrager, per locatie.
 • U kunt deze subsidie één keer aanvragen.
 • U kunt de subsidie aanvragen binnen de periode van 22 april 2022 tot en met 13 mei 2022.

Belangrijk voor u om te weten

 • Het subsidieplafond bedraagt € 130.000,-.
 • We verzamelen alle aanvragen. Als het totaalbedrag het subsidieplafond overschrijdt, dan verdelen we de subsidiepot evenredig (naar rato).
 • Het college neemt een besluit over uw aanvraag binnen vier weken na sluiting van de indieningsperiode.
 • Het college beoordeelt of de gemaakte kosten noodzakelijk zijn.
 • Het college beoordeelt alleen volledige aanvragen. Het aanvraagformulier moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld en u heeft de gevraagde documenten meegestuurd.
 • U bent verplicht mee te werken bij een steekproefcontrole om te beoordelen of de subsidie daadwerkelijk is besteed waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd.
 • Als uit de controle blijkt dat u de subsidie niet heeft besteed waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd, dan kunnen we de subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken.
 • Als u een bijdrage krijgt voor de gemaakte kosten vanuit een regeling van een andere overheid, dan houden we hier rekening mee bij het toekennen van de subsidie.
 • Als u na vaststelling van de subsidie een bijdrage krijgt vanuit een regeling van een andere overheid, kunnen wij de vaststelling herzien.

Meer informatie vindt u in het besluit Subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Edam-Volendam 2022

Dit heeft u nodig om de subsidie aan te vragen

 • Bij personeelskosten: een omschrijving en totaalbedrag van de kosten, de periode waarin deze kosten zijn gemaakt, het loonstrookje of de factuur voor de extra inhuur ter onderbouwing.
 • Bij de materiele kosten: een omschrijving en totaalbedrag van de kosten, de periode waarin deze kosten zijn gemaakt, de factuur van de aanschaf ter onderbouwing.
 • Een ingevuld Excelbestand Rekentool CTB (ondernemer of vrijwilliger). De bestanden vindt u hieronder. U slaat het ingevulde bestand op uw computer op en voegt het later als bijlage toe bij uw aanvraagformulier.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via (0299) 398 398 of via info@edam-volendam.nl.