Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Algemeen

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? U vraagt dan een sloopmelding aan via het omgevingsloket. Een sloopmelding is verplicht als bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrij komt, als u asbest verwijdert bij de sloop, of als u als bedrijf of instelling asbest laat verwijderen. U doet een sloopmelding via het Omgevingsloket.

Hoe dient u een sloopmelding in?

Minimaal vier weken voordat u start met de werkzaamheden moet u de sloopmelding via het Omgevingsloket indienen. 

 • U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
 • In de brief staat wanneer u kunt beginnen met de werkzaamheden.

U dient de documenten direct online in of u print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket en stuurt de documenten naar:

Gemeente Edam-Volendam
Bouwen en Milieu
Postbus 180
1130 AD   VOLENDAM

Wanneer vraagt u een  Omgevingsvergunning slopen aan?

Wat voegt u bij de melding?

Zorg dat u alle stukken compleet en bij de hand heeft bij het doen van de melding. Het kan zijn dat wij nog extra aanvullende gegevens van u vragen. Dit kan bijvoorbeeld als u voor meerdere activiteiten een vergunning nodig hebt. Welke gegevens dit zijn kunt u in het 'volledige overzicht' hieronder lezen. Gegevens en/of documenten die u in ieder geval moet inleveren:

 • Naam en adres van de eigenaar van het bouwwerk.
 • Naam en adres van degene die gaat slopen.
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het bouwwerk.
 • Wanneer en hoe laat u gaat slopen.
 • Hoe u gaat slopen.
 • De materialen die u gaat afvoeren.
 • Een asbestinventarisatierapport. Dit is nodig bij een gebouw van vóór 1994.

Voor een volledig overzicht van wat u moet indienen, kunt u het Bouwbesluit raadplegen. In dit besluit is aangegeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen.

Wij adviseren u de melding in één keer compleet in te dienen. Is uw melding niet compleet? Dan hebt u geen rechtsgeldige sloopmelding gedaan en kunt u niet binnen vier weken starten met de sloopwerkzaamheden.

Asbest verwijderen en aanbieden

Maximaal 35 m2 asbest zelf verwijderen:

Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbest op uw eigen perceel? Doe de sloopmelding dan minimaal vijf werkdagen van tevoren:

 • U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
 • In de brief staat wanneer u kunt beginnen met de werkzaamheden.

Hoe levert u asbest in bij het afvalinzamelstation

Meer dan 35 m2

Wilt u meer dan 35 m2 asbest verwijderen? Dan moet een gecertificeerd (professioneel) bedrijf de asbest inventariseren en verwijderen.

Kosten

Een sloopmelding is gratis.