Pagina 1 van 1

Aanmelding Nederlands Kampioen

Naam kandidaat *

Adres kandidaat *

Postcode *

Woonplaats *

E-mailadres *

Geboortedatum *

Naam vereniging *

Bij welke Bond is de vereniging aangesloten *

Naam NK evenement *

Datum evenement *

Plaats evenement *

Sport

Categorie

Onderdeel

Bent u al eerder Nederlands Kampioen geweest?

 Ja
 Nee

Zo ja, in welk jaar?

Opmerkingen c.q. aanvullingen

Als bijlage kunt u eventueel een foto toevoegen.
Bijlage