Samenvatting rapport onafhankelijk integriteitsonderzoek

Hier vindt u de samenvatting van het rapport onafhankelijk integriteitsonderzoek zoals dat gisteravond, 7 oktober 2021, aan de gemeenteraad is aangeboden en gepresenteerd door Bureau Integis. Het was een informerende bijeenkomst. Het rapport is door de raad nog niet besproken of behandeld. 

Voorstel 

Op 21 oktober doet het presidium een voorstel aan de raad over op welke wijze de raad het rapport kan bespreken en of/wanneer het volledige rapport beschikbaar gesteld gaat worden aan media en derden. Het rapport leent zich er volgens Integis niet automatisch voor om ook openbaar beschikbaar te stellen omdat onderdelen van het rapport te herleiden zijn naar personen. De raadsleden hebben tot de 21e de tijd om het rapport te lezen, in de fracties te bespreken en beschouwingen en reacties voor te bereiden.