Publicatie anterieure overeenkomst perceel IJsselmeerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: op dinsdag 21 februari 2023 is er een anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente Edam-Volendam en H.C.B. Vastgoed Projecten B.V. Het betreft de ontwikkeling van twee vrijstaande woningen en het wijzigen van een bedrijfswoning naar een burgerwoning op het perceel IJsselmeerdijk.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ligt ter inzage met ingang van 27 februari 2023 gedurende zes weken. Binnen de genoemde termijn kan tijdens openingstijden bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1 in Volendam kennis worden genomen van de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst.

Zienswijzen of bezwaar

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunt u geen zienswijzen of bezwaren indienen.

Edam-Volendam, 27 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam

Plangebied cultureel centrum oosthuizen