Zorg, onderwijs sport & welzijn

Zorg en Welzijn: informatie en advies, ondersteuning

Zorg & welzijn: informatie, advies & ondersteuning

Breed Sociaal Loket, Wijksteunpunt, Centrum voor Jeugd en Gezin, Koepel Sociaal Domein, Cliƫntondersteuning.

Gezondheid & Leefstijl

Gezondheid & Leefstijl

Programma LEF, alcohol, drugs, gokken, genotmiddelenbeleid.

Onderwijs

Onderwijs

Scholen, besturen, vakantierooster, leerplicht, leerlingenvervoer

Voorzieningen zorg & welzijn

Voorzieningen zorg & welzijn

Informatie en aanvragen van voorzieningen Wmo, jeugdhulp, participatiewet, aanvullend openbaar vervoer en gehandicapten.

Spelen

Spelen

Over sport- en speelplekken in onze gemeente.

Rapporten en meer informatie over zorg, gezondheid, sport en welzijn

Meer informatie, aanvraagformulieren & rapporten

Beleidsrapporten, diensten, hulp voor ouderen, subsidie welzijn etc.

Inkoop Sociaal Domein / Contractbeheer

Inkoop Sociaal Domein / Contractbeheer

Voor professionals: aanbesteding, contractmanagement Wmo, aanbieders, beleidsplan en verordening.

Sport

Sport

Sport, recreatie, sportaccommodaties, sportkampioenen, sportkoepel, sporten met een beperking.