Zorg, gezondheid, onderwijs & welzijn

Breed Sociaal Loket

Breed Sociaal Loket (hulp en ondersteuning zelfstandig wonen)

Wmo, mantelzorg, voorzieningen, Wmo meldingsformulier.

Jeugd & Gezin

Jeugd & gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin, positief opvoeden, risicojongeren

Gezond Verstand

Gezond verstand

Alcohol, drugs, gokken, genotmiddelenbeleid

Onderwijs

Onderwijs

Scholen, besturen, vakantierooster, leerplicht, leerlingenvervoer

Inkoop Sociaal Domein / Contractbeheer

Inkoop Sociaal Domein / Contractbeheer

Aanbesteding, contractmanagement Wmo, aanbieders, beleidsplan en verordening.

Zorg & Gezondheid

Zorg & gezondheid

Sociaal Domein (Awbz/ Wmo, Jeugdzorg en Werk & Inkomen), maatschappelijk werk, huiselijk geweld, vrijwilligerswerk en ouderenzorg.

Sport

Sport

Sport, recreatie, sportaccommodaties, sportkampioenen, sportkoepel, sporten met een beperking.

Rapporten en meer informatie over zorg, gezondheid, sport en welzijn

Rapporten en meer informatie zorg, gezondheid en welzijn

Beleidsrapporten, diensten, hulp voor ouderen, subsidie welzijn etc.