Vluchtelingenwerk

In opdracht van de gemeente begeleidt deze organisatie de eerste opvang van statushouders en biedt maatschappelijke begeleiding in de eerste periode van wonen en wennen. Vrijwilligers zetten zich in als taalcoach, als hulp en vraagbaak en bieden ondersteuning bij de wirwar van regels en gewoonten. Kennis opdoen van de Nederlandse cultuur en haar normen en waarden komen aan bod in het participatieverklaringstraject waaraan alle statushouders deelnemen. Het doel van de trajecten is om zo snel mogelijk te kunnen participeren in de samenleving. Voorts wordt begeleiding geboden bij gezinshereniging. 
Wilmie Doornbos, coördinator Vluchtelingenwerk is bereikbaar op tel.nr. 075-6173297.