Wonen, verkeer, verhuizen & belastingen

Parkeren in de blauwe zone, ontheffing aanvragen

Parkeren in de blauwe zone, ontheffing aanvragen

Informatie over parkeren in de blauwe zones, inclusief kaarten, parkeerontheffing.

Verkeer

Verkeer, parkeren & bereikbaarheid

Verkeersplan, parkeren gehandicapten, parkeerterreinen, vergunningen/ontheffingen, 3e ontsluitingsweg, rapporten.

Kopen & huren

Kopen & huren in Edam-Volendam

Koopwoningen, woninghuur Edam, Volendam, dorpskernen Zeevang, urgentiecommissie, huurcommissie, leegstandswet

CAI

CAI (Centrale Antenne Instelling)

Aanvragen of opzeggen aansluiting, frequenties, digitale t.v., internet en telefoon, kosten.

Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Hondenbelasting, afvalstoffenheffing, onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, kwijtschelding

Rapporten & meer informatie over wonen, verhuizen of belastingen

Informatie, formulieren, rapporten

Rapporten, aanvraagformulieren, tekeningen, verkeersplan en meer informatie.

Verhuizen

Verhuizen

Verhuizing naar Nederland, binnen en naar de gemeente, emigratie.

WOZ-waarde & WOZ-Loket

WOZ-waarde & WOZ-Loket

Toegang tot uw taxatiegegevens, WOZ-waarde en bezwaarformulieren.