WMO toezicht

Per 1 september 2017 is GGD Zaanstreek-Waterland toezichthouder op de Wmo-dienstverlening voor de Edam-Volendam. Dit toezicht richt zich met name op de vraag of de voorziening goede zorg levert. De gemeente waarborgt hiermee onafhankelijk en professioneel toezicht.

Toezicht op calamiteiten en geweldsvoorvallen

Doelen van het toezicht zijn het borgen en bewaken van de kwaliteit van dienstverlening door de aanbieders en het beschermen van het publiek belang. Het toezicht door de GGD bestaat uit het aannemen en behandelen van meldingen van zorgaanbieders over een calamiteit of geweldsvoorval bij een voorziening van deze zorgaanbieder. Afhankelijk van de aard van de melding doet de GGD onderzoek en adviseert de gemeente over eventueel te nemen stappen. Ook iedere cliƫnt en inwoner van de regio kan een (dreigende) calamiteit, geweldsvoorval of signaal melden bij de GGD.

Uitvoering Wmo door gemeenten bevordert zelfredzaamheid

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Uitvoering van deze wet bevordert de zelfredzaamheid en de participatie in de samenleving. Voorzieningen binnen de Wmo zijn:

  • individuele begeleiding,
  • dagbesteding,
  • vervoersvoorzieningen,
  • hulp bij het huishouden, logeervoorziening en kortdurend verblijf,
  • hulpmiddelen,
  • woningaanpassing,
  • beschermd wonen en GGZ-inloop en maatschappelijke opvang.

Zorgaanbieders hebben een meldplicht voor voorzieningen die binnen de Wmo vallen.

Contact met toezichthouder GGD

Voor overleg of advies over een calamiteit, geweld of andere signalen kan men contact opnemen met het Team Toezicht van GGD Zaanstreek-Waterland via www.ggdzw.nl/meldpuntwmo of telefonisch via (0900) 254 54 54.