Inburgeren

Nederlands leren hoort bij het inburgeren. Om in te burgeren moet u leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u dit examen, dan bent u ingeburgerd.  Alle informatie leest u op: www.inburgeren.nl

Bent u na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren?

Dan is het traject voor de participatieverklaring ook onderdeel van de inburgering.  In dit traject leert u hoe de Nederlandse samenleving in Nederland werkt. En u ondertekent de participatieverklaring. Daarmee bewijst u dat u mee wilt doen in onze samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Voor wie is het participatietraject?

Het participatieverklaringstraject is verplicht voor alle nieuwkomers die moeten inburgeren na 1 oktober 2017:

  • Een statushouder;
  • Als u in Nederland bent gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging.


Hoe doet u mee aan het traject?

Dat hangt af van uw situatie:

  • Bent u statushouder? Dan hoeft u niks te doen. U krijgt via VluchtelingenWerk een uitnodiging waarin staat wanneer en waar u de Participatieverklaring kunt volgen.
  • Bent u geen statushouder? Dan meldt u zichzelf aan via de website van Vluchtelingenwerk Middag-Nederland: www.vluchtelingenwerk.nl/participatieverklaring.