Wegwerkzaamheden fase 1 N517; busbaan Zeddeweg (19-11-2019)

Er wordt op het moment gewerkt aan de werkzaamheden van fase 1.

Deze fase loopt door tot ongeveer eind augustus 2020. Er wordt tijdelijke ophoging van de onderliggende grondlaag aangebracht voor de toekomstige weg. Deze ophoging wordt na ongeveer 6 maanden weer verwijderd. Hierna is de nieuw aan te leggen weg zettingsvrij.

Hinder in de aankomende periode

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren worden er barriers als scheiding aangebracht op de N517 en wordt er tijdelijke (gele)wegbelijning aangebracht. Hiervoor zijn een aantal nachtafsluitingen nodig.

Werkzaamheden in de nacht

De werkzaamheden in de nacht vinden plaatst van 10 tot en met 14 december. De N517 is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar, zie omleidingsroute:

  • Let op: bestemmingsverkeer (bewoners Wagenweg en Hotel van der Valk) kunnen gebruik maken van de omleidingsborden Van der Valk via de Wagenweg.
  • De nood- en hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden en kunnen gewoon gebruik maken van de weg.


Werkzaamheden overdag

De werkzaamheden overdag vinden plaats vanaf begin december 2019 tot eind augustus 2020. Dit heeft de volgende hinder tot gevolg:

  • Het fietspad tussen de N247 en de kruising Wagenweg is volledig afgesloten in beide richtingen voor (snor)fietsers en brommers en voetgangers. Het fietspad wordt eind 2020 weer opengesteld, zie voor de omleidingsroute bijlage 2.
  • Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/h op de N517. De N517 is gewoon bereikbaar.


Gedurende de werkzaamheden overdag blijven alle omliggende percelen bereikbaar voor motorvoertuigen via de normale route(s). KWS Infra treft verkeersmaatregelen om het verkeer in goede banen te leiden. 

KWS app

Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het project N517 Busbaan Zeddeweg. De KWS app is beschikbaar voor iOS en Android en is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. De projectnaam op de KWS app is: N517 busbaan Zeddeweg. Klik op "Toevoegen aan favorieten" als u een melding wilt ontvangen op het moment dat er nieuwe berichten gepubliceerd worden.

Informatie

Naar verwachting brengen deze werkzaamheden geringe hinder met zich mee. Mochten de werkzaamheden van KWS Infra toch voor overlast zorgen, dan kunt u dit melden bij het Servicepunt van de provincie. Ook voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl.