Update werkzaamheden Europlein (25-03-2019)

Dit item is verlopen op 03-05-2019.

De werkzaamheden aan de Zeestraat/ Europaplein gaan goed! Zoals het er nu uitziet zijn de werkzaamheden eerder klaar dan dat we met elkaar voor mogelijk hadden gehouden.
Goed nieuws dus voor iedereen die er op wat voor manier bij betrokken is of hinder van heeft!

Een korte update:

  • De rijweg die op dit moment openligt (geel gearceerde gedeelte) zal in de loop van de komende twee weken gereed zijn;
  • Hierbij wordt het plateau ter hoogte van de kruising met de Bokkingstraat meegenomen;
  • Hierna wordt begonnen met het trottoir aan de noordzijde van de Zeestraat. Deze loopt vanaf de Dwarsstraat t/m Zeestraat nr. 18;
  • Tevens zal zo snel mogelijk de verhardingen bij de entree van het Havenhof aangebracht gaan worden.
     


Als laatste nog de vermelding dat de restvuilcontainer is verplaatst vanaf de Dwarsstraat naar het AMVO terrein.