Start werkzaamheden N517; Busbaan Zeddeweg (25-09-2019)

Dit item is verlopen op 12-12-2019.

De provincie werkt aan het project N517 Busbaan Zeddeweg. In dit project wordt de busbaan langs de N517 verlengd, om de doorstroming van het busverkeer te verbeteren. Naast het verlengen van de busbaan worden tevens onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het project start nazomer 2019 en is eind 2020 gereed.

Het project wordt in 4 fases uitgevoerd. Eerst worden de volgende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd:

 • 30-09-2019 t/m 18-10-2019: Verwijderen van bomen en bosschages langs de provinciale weg N517 en de Wagenweg.
                                                       Dempen van de sloot/ watergang rechts van de Wagenweg, ter hoogte van hotel Van der Valk.
 • 21-10-2019 t/m 09-12-2019: Verleggen kabels en leidingen door netbeheerders (KPN en Liander) ter hoogte van hotel Van der Valk.
   

Hinder in de aankomende periode

De werkzaamheden hebben de volgende hinder tot gevolg:

 • Het fietspad tussen de N247 en de kruising Wagenweg wordt volledig afgesloten in beide richtingen voor (snor)fietsers en brommers en voetgangers. Deze maatregel geldt ook voor de hierna volgende fases. Het fietspad wordt eind 2020 weer opengesteld, zie hieronder de omleidingsroute.
 • Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/h tussen de aansluiting N517-Wagenweg en de N247.
   

Omleidingsroute

 • Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de N247 en de Wagenweg.
 • De bypass van de rotonde vanaf de N247 naar de N517 wordt afgesloten tussen 09:00 – 15:00 uur voor verkeer. Weggebruikers draaien de N517 op via de rotonde.
 • De omleidingsroutes worden aangegeven middels (gele) verkeersborden.
   

KWS app

Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het project N517 Busbaan Zeddeweg. De KWS app is beschikbaar voor iOS en Android en is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. De projectnaam op de KWS app is: N517 busbaan Zeddeweg. Klik op "Toevoegen aan favorieten" als u een melding wilt ontvangen op het moment dat er nieuwe berichten gepubliceerd worden.

Informatie

Naar verwachting brengen deze werkzaamheden geringe hinder met zich mee. Mochten de werkzaamheden van KWS Infra toch voor overlast zorgen, dan kunt u dit melden bij het Servicepunt van de provincie. Ook voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl.