Resultaten tot nu toe

Voor elk van de zeven gebieden organiseren we een 'gebiedsavond'. Tijdens deze bijeenkomst worden de verkenners en hun netwerk uitgenodigd om alle input die is opgehaald met elkaar te delen. Deze input wordt visueel in beeld gebracht door striptekenaars. De essentie van wat is besproken op zo'n avond wordt op deze manier helder gemaakt. De aanwezige inwoners zijn tot nu toe erg enthousiast over deze manier van verwerken van de input.

De Oude Kom van Volendam, de Blokgouw Volendam en het gebied Zeevang & Purmer zijn drie gebieden waarin verkenners in de periode juli/augustus. Hieronder vindt u de resultaten:

Het verhaal van de Oude Kom Volendam

Het verhaal van de Blokgouw

Het verhaal van de Zeevang & de Purmer

Het verhaal van Edam (Molenwijk, Singelwijk en Edam-Zuid)

Het verhaal van Oude Kom Edam

Het verhaal van Broeckgouw en Middengebied

De gebiedsavonden met de overige 4 gebieden worden gehouden in de periode 17 september tot en met 16 oktober. Ook zal er een inhaalsessie zijn voor de Oude Kom van Volendam, Blokgouw en Zeevang & de Purmer voor degenen die in de zomervakantie niet aanwezig konden zijn. Lees hier de planning gebiedsavonden.