Indeling van de zeven gebieden

Gebiedsindeling

De wijken zijn opgedeeld in 7 gebieden. Met elk gebied is/wordt een 'gebiedsavond' gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten worden de verkenners en hun netwerk uitgenodigd om alle input die is opgehaald met elkaar te delen. Deze input wordt visueel in beeld gebracht door striptekenaars. De essentie van wat is besproken op zo'n avond wordt op deze manier helder gemaakt. De aanwezige inwoners zijn erg enthousiast over deze manier van verwerken van de input.