Actieprogramma Integrale Veiligheid

In elk gebied willen we het gesprek op gang brengen over leefbaarheid en veiligheid. Om dit te bereiken, hebben we per gebied enkele “verkenners” gevraagd. Zij gaan aan de slag om bij hun buurtbewoners verhalen op te halen over hun eigen wijk. Wat leeft hier? Wat gaat er goed en wat kan beter? Hoe zien we de toekomst van onze buurt? Niet alleen gaan zij in gesprek met buurtbewoners, ook vragen zij aan hen om zélf weer met anderen te praten en input op te halen. Zo willen we zoveel mogelijk verschillende mensen bereiken. Deze manier van werken is uniek in Nederland.

Van elk gebied verzamelen we de verhalen tijdens een ‘gebiedsavond’, waar de betrokken inwoners en ondernemers voor zijn uitgenodigd. Het resultaat? Een gemeenschappelijk verhaal van hun wijk, zowel visueel als kort en bondig op papier.

De resultaten tot nu toe

In juli en augustus zijn drie gebiedsavonden georganiseerd: In de Oude Kom van Volendam, de Blokgouw en de Zeevang & de Purmer. Elk gebied heeft een ander verhaal met eigen karakteristieken, uitdagingen en toekomstbeelden. Benieuwd naar de resultaten?
 

Lees verder over de planning, over meepraten op gebiedsavonden en/of reageer op deze weblog:

Wilt u meepraten over leefbaarheid en veiligheid in uw wijk?

We willen zoveel mogelijk inwoners en ondernemers bij het Actieprogramma Integrale Veiligheid betrekken. Wilt u ook meepraten over de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk?

Kom naar één van de gebiedsavonden ! Mail voor meer informatie actieprogramma@edam-volendam.nl

Wat staat er nog op de planning

We gaan van de gebieden naar de gehele gemeente op de Gezamenlijke Gebiedsdialoog op 31 oktober 2018. Hier komen alle verkenners, betrokken organisaties  én de gemeente samen om per wijk en voor de gemeente als geheel concrete acties te bedenken. Dit op basis van de zeven verhalen van de wijk, opgehaald via de verkenners en andere betrokken inwoners en ondernemers.

  • Gebiedsavonden
  • Gezamenlijk gebiedsdialoog
  • Raadsvaststelling

Niet het einde maar het begin

Dit Actieprogramma is een cyclisch proces . Een proces dat  bestaat uit een aantal stappen,  waarbij activiteiten volgens een planning worden uitgevoerd, wordt geëvalueerd en zonodig kan worden bijgesteld.

Reacties (0)

Plaats een reactie

Voer de letters in die onder de cijfers 11 en 12 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
o d e m i p o c o v e q i q o